Yhteystiedot

Pajalan Perhekoti

Haapavedentie 151
86300 Oulainen

 
Perhekodin puh.
0400 801462

PÄIVYSTYS 24/7
040-3502280

Pekka Hietala

toiminnan ohjaaja
040 148 3644

Arto Pajala

Onnikodin vastaava
tukihenkilötoiminta
040 6565 096

Taloushallinto

toimitusjohtaja
Päivi Pajala

puh. 0400-430107
pajala.paivi@kotinet.com

Mari Laitala
taloussihteeri
puh. 040 509 2207
hallinto@emilio.fi

 

perhekoti@pajalanperhekoti.fi

FaceBook

Sijaishuolto Perhekodissa

Pajalan Perhekoti tarjoaa kodin seitsemälle lapselle tai nuorelle. Kodin tavoitteena on tarjota mahdollisimman turvallinen ja luonnonläheinen kasvuympäristö, joka ottaa huomioon jokaisen lapsen fyysiset, psyykkiset ja sosioemotionaaliset tarpeet. Pieni hoitoyksikkö mahdollistaa jokaisen lapsen henkilökohtaisen huomioinnin ja antaa hyvät mahdollisuudet perheenomaiseen lähimmäisenrakkauteen.

Tukipaikkatoiminta

Tukipaikkatoiminta auttaa lapsiperheitä selviytymään arjessa silloin, kun vanhempien omat voimavarat ovat heikentyneet. Tukipaikkatoimintamme tukee lasta/nuorta ja hänen perheensä jaksamista tarjoamalla tukiviikonloppu- ja tukivuorokausitoimintaa avohuollon asiakkaille.

Tapaamispaikkatoiminta

Tapaamispaikkatoimintamme tarjoaa valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja. Tuetut ja valvotut tapaamiset mahdollistavat toisistaan erillään asuvan lapsen ja vanhemman tapaamisen turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä. Valvotuilla vaihdoilla mahdollistetaan lapselle turvallinen vaihtotilanne, jolloin vanhemmat eivät tapaa toisiaan, jos se on lapsen edun mukaista.

Tapaamisella lapsen edun toteutumista ja turvallista tapaamista on valvomassa ammattitaitoiset työntekijät, jotka huolehtivat tapaamisten sujumisesta, viihtyisyydestä ja käytännön järjestelyistä. Tavoitteena on lapsen ja etävanhemman suhteen syntymisen ja kehittymisen tukeminen lapsen kasvua ja kehitystä edistäen.

Perhekuntoutus

Perhekuntoutusjakson päätavoitteena on perheen eheyttäminen sekä uusien selviytymiskeinojen etsiminen perheen arkeen ja lasten kasvatukseen. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on ehkäistä mahdollinen lapsen sijoittaminen perheen ulkopuolelle. Pajalan Perhekoti tarjoaa lisäksi perheelle apua jo sijoitetun lapsen ja perheen kuntouttamisessa takaisin parempaan arkeen.

Perhearviointi

Perhearviointi on kattava perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä. Tuottamamme palvelu voidaan toteuttaa perheen kotona tai perhekodin tiloissa Oulaisissa.

Tukihenkilötoiminta

Ammatillisessa tukihenkilötoiminnassa lasta tai nuorta autetaan hänen  ikätasonsa mukaisesti arjen haasteissa, kuten esimerkiksi  koulunkäynnissä tai harrastuksen etsimisessä ja siihen osallistumisessa.

Toiminta-alueemme on Oulainen lähikuntineen.

Perhetyö

Perhetyömme on suunnattu lastensuojelun asiakasperheille, jotka  tarvitsevat apua perhetilanteessaan. Toiminta tapahtuu perheen kotona,  ja työ on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Perhetyö tapahtuu  yhteistyössä perheen ja perheenjäsenten kanssa.

Perhetyö on lapsilähtöistä, perhettä tukevaa toimintaa, jossa etsitään  uusia toimintatapoja ja ratkaisuja arjen pulmiin. Vanhempia tuetaan  kasvatustyössään ja lasta hänen elämäntilanteessaan, hyödyntäen  erilaisia työskentelymenetelmiä ja keskusteluja.

Yhteystiedot

Pajalan Perhekoti

 

Haapavedentie 151
86300 Oulainen


Perhekodin puh.
0400 801462

PÄIVYSTYS 24/7

040-3502280

 

Pekka Hietala
toiminnan ohjaaja
040 148 3644

perhekoti@pajalanperhekoti.fi

Kirjaudu sisään